×

قوانین و مقررات جزایی مرتبط با معاملات عمومی (نسخه الکترونیک)

این محتوا برای مشترکان محدود

تمامی حقوق برای فصلنامه قانون نامه محفوظ است (1402-1396)